Program

modlitbových stretnutí "pri Brale"

Na pútnickom mieste "pri Brale" sa 17. d
ňa každého mesiaca po celý rok koná modlitbové stretnutie, na ktoré vás srdečne pozývame.

Program začína o 13. 00 hod. modlitbou sv. ruženca a pobožnosťami vo východnom i západnom obrade.
O 15. 00 hod. je ruženec k Božiemu Milosrdenstvu, sv. liturgia, adorácia a požehnanie náboženských predmetov.
Počas programu je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Odchod autobusu zo Sečoviec z autobusovej stanice je o 12.00 hod..

V zimných mesiacoch t.j. november, december, január, február, marec, modlitbové stretnutie začína o 12. 00 hod. a odchod autobusu je o 11.00 hod.

MODLITBY  za vnútorné uzdravenie a oslobodenie

Od októbra 2014 každú poslednú nedeľu v mesiaci sa pri „Brale“ modlíme za vnútorné uzdravenie a oslobodenie.
Modlitbový program začína o 13.00 hod. /v zimných mesiacoch o 12.00 hod./, o 14.00 hod. pokračuje svätou liturgiou /svätou omšou/ a po nej je adorácia s modlitbami za uzdravenie z citových rán, z rán po hriechu, ... a za oslobodenie od vplyvov zla, od spútaní a od rôznych trápení duše i tela.
Na záver zvolávame Božie požehnanie do svojho života a vzdávame vďaky a chválu nášmu Trojjedinému Bohu za všetky jeho dary lásky.
2004-2014 VERITATIS SPLENDOR o.z.  |  web created PASTEL