Úvodné slovo k posolstvám
 
           Naša milovaná Nebeská Matka prichádza medzi nás, aby nám sprostredkovala slová uistenia, povzbudenia, lásky i odpustenia od nášho Nebeského Otca i Jej milovaného Syna, Ježiša Krista. Chcú nám, akoby výkrikom do tohto sveta poukázať na dôležitosť lásky v celom živote. Milujte Lásku - Boha! - hovorí Mária. Čo je dôležitejšie ako láska? Veď skrze
ňu je život. Sám Boh je číra Láska. Od Neho pochádzame a k Nemu smerujeme. Čím iným by sme mali byť, ak nie tým, čím je náš Stvoriteľ? Panna Mária ako Kráľovná neba i zeme a zároveň ako Vládkyňa sveta, nám chce pomôcť náš život naplniť láskou a zjednotiť sa s večnou Láskou - Trojjediným Bohom. Uisťuje nás o spoločnom víťazstve nad zlom, ktoré nás stále viac a viac strhuje do temnoty, lebo je čas boja medzi „ženou a drakom“, ktorý sa zintenzívňuje. Preto, pomôžme Jej bojovať o záchranu našich duší modlitbou, obetou, láskou a odpúšťaním. Máme eucharistického Krista, ktorý nás očakáva a dáva sa nám ako posila v duchovnom boji. Preto nebojme sa, veď „víťazstvo je naše!

                                                                                                                                                                 Sestra Agáta 
              
26. 07. 2003     20. 08. 2003     07. 09. 2003     15. 09. 2003     17. 10. 2003     17. 11. 2003     17. 12. 2003

22. 12. 2003  -  Modlitba od Anjela Strážneho

17. 01. 2004     17. 02. 2004     17. 03. 2004     17. 04. 2004     17. 05. 2004     17. 06. 2004     17. 07. 2004

17. 08. 2004     17. 09. 2004     11. 11. 2004  -  Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Brožúrka s posolstvami vo formáte .doc        Brožúrka s posolstvami vo formáte .pdf


Posolstvá
2004-2014 VERITATIS SPLENDOR o.z.  |  web created PASTEL