Počiatok tohto diela skrze "Víťaznú armádu Panny Márie, Vládkyne sveta" siaha niekoľko rokov dozadu, pred zverejnením posolstiev Panny Márie, Vládkyne sveta. Posolstvá prijímala s. Agáta - Emília Burejová, členka Rádu sestier sv. Bazila Veľkého v Sečovciach. Boh ju na toto poslanie pripravoval už v súkromnom živote, čo nie je potrebné tu na tomto mieste to rozvádzať.

       S. Agáta vstúpila do rehole OSBM v júni r. 1992. Po noviciáte v r. 1995 zložila prvé sľuby a v jubilejnom roku 2000 večné sľuby. Počas svojho života v reholi pôsobila ako katechétka na základných a stredných školách.

       V marci r. 2003 prvý krát prijala posolstvo od Panny Márie pre rehoľnú komunitu. Vtedy jej Panna Mária povedala, že k nej bude prichádzať častejšie a odovzdávať posolstvá. Tak sa to aj uskutoč
ňovalo. Boli to slová pre komunitu OSBM, pre kňazov a iné posolstvá. Posolstvá prijímala najčastejšie počas modlitieb v kláštornej kaplnke sestier OSBM v Sečovciach.
Matka Božia jej počas týchto stretnutí odovzdala aj prosbu, založiť nové rehoľné spoločenstvo - "Víťaznú armádu Panny Márie, Vládkyne sveta". O tom však nemala ešte nikomu hovoriť.

V tom čase ju oslovila žiačka K. a zdôverila sa jej so svojimi zážitkami a zárove
ň ju zavolala na miesto zvané - "pri Brale", neďaleko Sečoviec. Tam sa jej vraj zjavila Panna Mária. S. Agáta ju vypočula a pozorovala, ako sa to bude vyvíjať. Po nejakom čase sa však ukázalo, že dievča bolo pod vplyvom psychotronika J. S. z Prešova. O zážitkoch s. Agáty žiačka K. netušila.

Prvý krát na mieste "pri Brale" s. Agáta prijala posolstvo 15. septembra 2003. Vtedy jej Panna Mária povedala, aby prišla na to miesto aj 17. septembra 2003. V tento de
ň jej bolo odovzdané posolstvo pre ľud a Matka Božia ju žiadala, aby prichádzala na to miesto "ku Bralu" každého 17. v mesiaci. Zakaždým jej Matka Božia odovzdala slová pre ľud, ktoré si žiadala zverejniť.  Keď sa jej s. Agáta spýtala na udalosti, spojené so žiačkou K., odpovedala jej: "Boh sa vysmievať nedá".
                                                    
                                                                /pokračovanie v časti - Vývoj/.
2004-2014 VERITATIS SPLENDOR o.z.  |  web created PASTEL