O miesto „pri Brale“ sa na jar r. 2004 začalo starať občianské združenie Magnificat Slovakia. 15. 10. 2004 vzniklo občianské združenie Magnificat Bralo, ktoré mohlo bezprostrednejšie organizovať i modlitbové stretnutia a zveľaďovať toto miesto.
Túto úlohu po zrušení o. z. Magnificat Bralo ( 31. 12. 2006) prevzalo novovzniknuté o. z. Veritatis Splendor, a to od 26. 1. 2007. (na Ministerstve vnútra SR zaregistrované 22. 09. 2006).

VERITATIS SPLENDOR o.z.

Mgr. Emília Burejová - predseda o.z.
P.O.BOX 47
078 01 Sečovce

mobil:   0907 416 918
e-mail:  jaspravdy@gmail.com
č. účtu: IBAN SK51 0200 0000 0022 2090 6858
2004-2014 VERITATIS SPLENDOR o.z.  |  web created PASTEL