modlitbové stretnutie január 2014 modlitbové stretnutie február 2014 modlitbové stretnutie február 2014 modlitbové stretnutie február 2014
modlitbové stretnutie február 2014 modlitbové stretnutie marec 2014 modlitbové stretnutie marec 2014 modlitbové stretnutie marec 2014
modlitbové stretnutie marec 2014 modlitbové stretnutie marec 2014 brigádnické práce pri studničke brigádnické práce pri studničke
modlitba krížovej cesty modlitbové stretnutie apríl 2014 modlitbové stretnutie apríl 2014 brigádnické práce pri Brale
brigádnické práce pri Brale slávenie eucharistie pre brigádnikov slávenie eucharistie pre brigádnikov modlitbové stretnutie máj 2014
modlitbové stretnutie máj 2014 modlitbové stretnutie jún 2014 modlitbové stretnutie jún 2014 modlitbové stretnutie jún 2014
modlitbové stretnutie júl 2014 modlitbové stretnutie júl 2014 modlitbové stretnutie júl 2014 oktaviáda 2014
oktaviáda 2014 10. výročie od ukončenia posolstiev Panny Márie Vládkyne sveta - 17. september 2014 10. výročie od ukončenia posolstiev Panny Márie Vládkyne sveta - 17. september 2014 10. výročie od ukončenia posolstiev Panny Márie Vládkyne sveta - 17. september 2014
modlitbové stretnutie október 2014
Rok 2014
...spä na fotogalériu...