Rok 2004       Rok 2005       Rok 2006       Rok 2007       Rok 2008

Rok 2009       Rok 2010       Rok 2011       Rok 2012       Rok 2013

Rok 2014

Duchovné obnovy deti a mladých

Duchovné obnovy terciárov

Modlitbové stretnutia pri obraze Panny Márie, Vládkyne sveta

Pohrebné obrady

Iné foto
2004-2014 VERITATIS SPLENDOR o.z.  |  web created PASTEL