Nie tradícia, ale láska!
 
„...Budete zatratení, synovia moji. Už nie ste moji synovia. Stali ste sa synmi môjho odvekého nepriateľa - satana. Plačem. Nariekam nad stavom vašich duší.
Boli ste varovaní mnohokrát, synovia moji. Nedali ste si povedať. A tieto duše vrháte so sebou do zatratenia. Milujem vás! Ešte máte šancu. Ale vy ju nevyužijete. Pokora, pokora, muži Boží, pokora... Nie tradícia, ale láska! Láska, láska, muži Boží, láska! Zachrá
ňte sa. Zachráňte sa! Máte možnosť cez tieto posolstvá uvedomiť si vážnosť tejto doby. Varujem vás. Uvedomte si, že satan je vo svete a je veľmi aktívny, neúnavne pracuje na svojom diele. Viac ako vy vo vinici Pánovej. Bolesť ma zalieva... Synovia, prijmite moje slová varovania!
Vaša vždy Matka.“
Dané v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky,
Košice, 7. septembra 2003