Veľmi ma zraňujete
 
           „...Cirkev nedbá o m
ňa, o šírenie úcty ku mne. Nedbá, že som jej Matkou. Som vaša Matka! Naozaj... A veľmi ma zraňuje tento postoj mojich synov. Sú príliš zaneprázdnení starosťami o tento pozemský život. Sú zameraní na tento svet, nie na večný život. A ak, tak veľmi málo... Deti moje, je to skutočne málo. Málo ste zameraní na večnosť, na večnosť svojho zvereného ľudu... Želám si, aby každú nedeľu sa konala púť s Eucharistiou na toto miesto.“
Dané v kaplnke Nanebovzatia Panny Márie,                 
Ľutina, 26. júla 2003