Modlitba od Anjela Strážneho
 
            Všemohúci a večný Bože, zhliadni na nás svojou milosťou a zachrá
ň nás pred večným zatratením. Nedopusť, aby sme sa utápali v bahne hriechu. Pomôž nám prostredníctvom Svätého Ducha priniesť svoj život ako výkupné za svoje hriechy. Buď nám zárukou, že nezomrieme a nezostaneme v tme. Láskavosť a milosrdenstvo tvoje je veľké. Nech ho spozná celý svet, aby sa zachránil a vošiel do raja k Tebe, láskavý Otče. Buď nám oporou a bezpečím v časoch trápenia a blúdenia. Otče náš, buď Pánom našich sŕdc a prebývaj v nás ako Láska, naokolo sa rozlievajúca po celom svete. Amen.

(Takto sa modli v čase tiesne a čakania na príchod poslednej hodiny života tu na zemi. Rozšír túto modlitbu zvlášť pre chorých a starých.)
Dané 22. decembra 2003,                 
Sečovce