Už len chvíľu

             „Moje milované dietky! Teším sa vašej prítomnosti tu na tomto požehnanom mieste. Som tu prítomná medzi vami. Milujem vás, dietky moje. Prichádzajte ku mne a modlite sa za celý svet, za spásu duší. Boh Všemohúci vystiera svoju ruku na požehnanie a Jeho spravodlivosť čoskoro každý zakúsi vo svojom srdci. Nech každý z vás miluje to, čo milovania hodné je. Každý z vás bude súdený. Proste o milosrdenstvo. Varujte jeden druhého pred Božou Spravodlivosťou... Milujem vás! Už len chvíľu...“

(Panna Mária mala biele šaty, biely závoj a ruky mala roztiahnuté. Potom sa modlila. Držala ruženec. Na záver ho ukázala pred seba a povedala: „To vás zachráni.“)
Dané „pri Brale“,                 
Sečovce, 17. augusta 2004