Som vaša Kráľovná

             „Ach, dietky moje! Milujte sa! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Milujte Lásku, Boha. O krátku chvíľu sa sním každý stretne... Dietky moje, dietky môjho Nebeského Otca i vášho Otca, nedajte sa toľko prosiť. Ja, vaša Matka, nalieham... Obráťte sa. Či
ňte pokánie!. Synovia moji, kňazi, služobníci oltára, robte pokánie. Pokánie! Prečo ma tak málo milujete? Prečo neveríte? Prečo váhate? Nebuďte takí zatvrdliví... Spomeňte si na svoju Matku, ktorej Srdce krváca a plače, a túži, aby ste ju poznali a milovali.. Pretože ja šliapem po hlave hada a vládnem tomuto svetu. Som Kráľovná neba. Som vaša Kráľovná. Môj Syn ma tak vyznamenal. Ďakujte Mu, že ma posiela medzi vás, svoje ovce. On je dobrý pastier. Položil svoj život za vás. Dajte sa tým preniknúť! Uvedomte si to... Môj čas sa chýli ku koncu. Už len niekoľkokrát vás výnimočne navštívim. Už len zopárkrát.“ Potom dodala: „Hovor o spravodlivom súde Boha Otca. Pamätaj, kto vytrvá do konca, ten bude spasený. Všetkým hovor - modlite sa, modlite sa! Diabol veľmi zúri. Chce vás odvrátiť od modlitby, no vy sa nedajte. Ja zvíťazím. Moje víťazstvo je isté. Ďakujem, že si prijala moje posolstvo.“ Na záver povedala: „Tak, ako ma vidíš, daj namaľovať obraz na uctievanie. Som Kráľovná neba i zeme.“

(Panna Mária mala svetlomodré šaty, modrý závoj, bosé nohy. Stála na zemeguli a šliapala po syčiacom hadovi. Ruky držala najprv zopnuté k modlitbe. Potom si poutierala slzy na tvári a ruky vystrela pred seba, akoby ich podávala. Slzy sa Jej na rukách ligotali. Okolo zemegule boli slová: Vládky
ňa sveta, pros Boha za nás.)
Dané v kláštornej kaplnke sestier OSBM,                 
Sečovce, 17. júla 2004