Čas návštevy prichádza

             „Náš nepriateľ ma chce poraziť, chce ma zničiť. Chce zničiť moju milovanú Cirkev. Môj najmilovanejší ľud! Drahý môj Syn Ježiš Kristus vás pozýva k milovaniu Jeho Srdca, ktoré je Najsvätejšie a chce k tejto svätosti priviesť aj vás, milované deti. Milujem, dietky môjho Syna a dietky moje. Prichádzajte ku mne a modlievajte sa. Veľa sa modlite... Modlite sa, dietky. Veď už čas prichádza. Čas návštevy. Zahaľte sa do plášťa nežnosti, odovzdania sa a vernosti nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Budujte pokoj... Nebúrajte zväzky lásky! Odovzdávajte sa jeden druhému. Buďte pozorní voči našej návšteve tu medzi vami. Vysielajte vzdychy ľútosti za hriechy, vzdychy prosby a lásky. Milujte, drahí moji! Milujem vás, dietky moje!“
Dané v kláštornej kaplnke sestier OSBM,                 
Sečovce, 17. júna 2004