Nebo za vás bojuje

             „Ľud môj milovaný. Zdvíham svoj hlas k tomuto národu a úpenlivo žiadam o obrátenie vašich myslí, túžob i sŕdc k Trojjedinému Všemohúcemu Bohu. Nebuďte zatvrdliví! Svoje srdcia otvorte dokorán a vpustite nás dnu. Celé Nebo si chce vo vás nájsť miesto. Mať miesto vo vašich životoch a napĺ
ňať vás Nebom, večnou blaženosťou už tu, v tomto pozemskom živote. Radujte sa, lebo Boh zhliadol na vašu biedu sŕdc, ktoré sú spútané satanom. Odpútajte sa z tejto moci! Roztrhnite reťaze hriechu a akéhokoľvek zla, nepokoja a nelásky. Liečte sa láskou z Eucharistie... Je pre vás! Milujte modlitbu svätého ruženca, lebo to je zbraň na odstránenie okov, ktoré vás spútavajú. Chcem vás oslobodiť. Buďte zhovievaví k sebe a milujte modlitbu. Zamilujte si Boha. Túžte po večnosti ako po raji naši prarodičia Adam a Eva. Nedajte sa naviesť na lákanie zvodcu. Je hrozný a ťažko poraziteľný vašou slabosťou. Boh je silný. On je Vládcom. Nedajte sa. Nedajte zahynúť duši! Milujte a odpúšťajte... Hľaďte na Krista a bude vám daná sila z Neba. Nebo za vás bojuje! Milovaní, žehnám vás...“

(Panna Mária mala biele šaty, modrý pás a modrý závoj. Bola bosá. Ruky roztiahnuté, smerujúce ku mne.)
Dané v kláštornej kaplnke sestier OSBM,                 
Sečovce, 17. Apríla 2004