Obeta, obeta, obeta
 
           „Môj milovaný Syn vás miluje, moji milovaní. Milujte sa navzájom takou láskou, akou On miluje vás. Odpustite, ako odpustil a odpúšťa On. Dôverujte mu, aj On vám dôveruje. Myslite na Pána, svojho Ukrižovaného, ako Jeho krv vytiekla za vás. On vás svojou krvou vykúpil, preto očakáva, že vykúpenie prinesie úrodu vo vašich srdciach vďačnou vykupujúcou láskou. Milujte vykupujúcu obeť nášho Krista - Mesiáš! Ľúbi vašu pokoru a lásku, odovzdanosť a vernosť. Nebojte sa mu otvoriť svoje srdce a dať sa Ním zasiahnuť, zraniť a obetovať sa... Obeta je láska. Láska je obeta. Nezabúdajte, že skutočná láska prináša obetu. Obetujte sa jeden za druhého, lebo to vám dá radosť a spôsobuje potešenie Môjmu Srdcu, našim Srdciam. Obeta, obeta, obeta, moji milovaní! Slovenský ľud požehnávam a vovádzam do svojho milujúceho Srdca. Milujte sa a odpúšťajte. Vaša milovaná Matka...“ (Panna Mária poukázala rukou na Ukrižovaného Krista, ktorý povedal pre všetkých toto posolstvo): „Prinášajte svoje prosby a budú vypočuté. Avšak prinášajte ich s úprimnosťou a vierou. Verte a pl
ňte vôľu Otca. Dostanete to, čo potrebujete. Dôverujte...“ Panna Mária ešte dodala: „Požehnávam všetkých vás, ktorí ste tu prítomní, ale aj všetkých tých, za ktorých prosíte, a na ktorých myslíte.“
Dané “Pri brale“,                 
Sečovce, 17. Marca 2004