Bojujte za Boha!
 
            „Môj milovaný slovenský národ. Prichádzam k tebe, aby som ti sprostredkúvala slová nášho Nebeského Otca, lebo vás nekonečne miluje. Som vaša Matka, moji milovaní. Nebojte sa ma milovať, drahé deti. Poslúchnite moju výzvu na obrátenie sa k môjmu Synovi Ježišovi Kristovi. Chce sa vám dať úplne, no vy stále svoj zrak upierate na hmotné statky. Ony majú slúžiť vám, nie vy im. Buďte láskaví k sebe navzájom. Učte sa odpúšťať podľa príkladu môjho Syna. Milujem vás, dietky moje. MILUJTE... Naplnením všetkého je láska. Vy po nej túžite, ale hľadáte ju tam, kde nie je. Tu ju nájdete! (Panna Mária ukázala na svoju hruď.) Nájdite ju a objavte v Najsvätejšom Srdci. Milujte ju - Lásku... Ona je pre vás a vy pre
ňu. Nedajte sa zviesť hriechom, akýmkoľvek najmenším zlom. Ono vás robí nešťastnými. Bojujte za Boha! Bojujte za dobro! Nedajte sa zviesť svojou vlažnosťou a tvrdohlavosťou. Nebuďte tak málo všímaví na znamenia časov. Sú tu! Preto moja prítomnosť tu na tomto mieste. To je výzva pre tento ľud, ktorý túžim, tak veľmi túžim zachrániť. Moji milovaní, nebuďte slepí, nebuďte hluchí! Viďte to, čo vidieť máte... Milujte, prosím! Milujte! Som tu pre vás, aby ste sa zachránili pred večným poblúdením. Dajte sa viesť mnou a Kristom v Eucharistii. Čaká na vás. Ako veľa vám chce len povedať! A vy? Utekáte, nemáte čas na Boha, na svojho Boha. Je váš. Je pre vás. On skutočne JE! Prečo neveríte? Prečo tak málo veríte? Neváhajte. Nepochybujte... Tento svet je preto taký, lebo vy ste ho takým urobili - nie Boh. Čo On zmôže, ak sa zdráhate plniť Jeho slová? Čo zmôže otec, ktorého syn sa rozhodne ho neposlúchať? Otcovia, vy to dobre viete. Matky, vy to poznáte, ak sa vám dcéra vzoprie a vám zostanú iba slzy a boj o ich návrat. To isté Boh. Boh môže všetko. Môže urobiť všetko, ale proti vašej vôli to nechce. Chce vašu slobodu a lásku. Láska! Láska je to, čo od vás žiadam. Milujem vás... Pre kňazov: Moji milovaní kňazi! Milujte Boh! Milujte Cirkev! Milujte opravdivo... Vaša Matka, synovia moji!“
Dané “Pri brale“,                 
Sečovce, 17. februára 2004