Pokoj, pokoj, pokoj
 
             „Moje milované deti! Ako je len ťažké udržať si pokoj vo svojom srdci, ak útočia sily temna. Buďte si isté, že to je večný nepriateľ, ktorý chce rozorvať vaše vnútro, lebo vám závidí. Závisť ho ženie a vás zvádza k takej istej závisti. Moji milovaní, milujem vás. Prosím vás, chrá
ňte sa ho a nedovoľte mu vnikať a ničiť to, čo vo vás klíči, rastie alebo dozrieva. Ja vás chránim, no nemôžem vám pomáhať násilím, iba ak mi vy dovolíte a pričiníte sa svojou obozretnosťou a čistotou srdca. Nech čistota je vaším znakom. Vyznačujte sa čistotou úmyslov, slov, myšlienok i skutkov. Nech vás Všemohúci požehnáva a rozhojní vám pokoj v srdci. Nech On vo vás vládne. Milujem vás. Požehnávam vás..!“ Posolstvo Vládkyne sveta pre kňazov: „Moji milovaní synovia. Vyzývam vás, aby ste prinášali na oltár obetu - čistú a nepoškvrnenú. Vaša obeta nech privedie ľud k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Láska Božia nech vás privádza k väčšej vernosti a službe. Svoj plášť rozprestieram nad vami, aby ľud cítil, že ste Boží. Sila Ducha Svätého nech vás vedie! Hovorte a žite to, čo je vám dané a poznané skrz Neho. Milujte, kňazi. Milujte, aby sa ľud od vás zapálil. MILUJTE...“

(Panna Mária mala biele šaty zlatom ozdobené okolo krku, modrý pás a krémový závoj zlatom ozdobený.)
Dané „pri Brale“,                 
Sečovce, 17. novembra 2003