Som tvoja Matka
 
           „Môj milovaný slovenský ľud! Môj hlas k vám prichádza, aby som vám odovzdala svoje posolstvo na záchranu vašich duší, takých vzácnych. Duše padajú do zatratenia a moje Srdce je ubíjané bolesťou z tejto smutnej skutočnosti. Zachrániť vás chcem, zachrániť a priviesť do tesnej blízkosti k nášmu Nebeskému Otcovi. Ďakujem vám, že ste priniesli obety s týmto stretnutím spojené. Požehnávam vás..!. Ľud môj slovenský, varujem ťa... Pozdvihni svoj zrak k svojej nebeskej Matke, ktorá ťa tak veľmi miluje. Som tvoja Matka, nezabúdaj. Milujem ťa... Rob pokánie..! Zachrá
ň sa!“

(Panna Mária mala biele šaty, modrý pás, modrý závoj a ruženec v ruke.)
Dané „pri Brale“,                 
Sečovce, 17. októbra 2003