Zachráňte si duše!
 
„Moje milované deti . Chcela by som vás privítať na tomto posvätnom mieste. Je to miesto milostivé, lebo ho navštevuje Boh so svojimi zástupmi anjelov a svätých. Môj milovaný Syn je tu prítomný, aby vás požehnal a prijal do svojho náručia nekonečného Milosrdenstva. Mám vás rada, moje milované dietky. Milujem pokoru a lásku, čistú lásku, vyvierajúcu z čistého srdca. Miluje ju i náš Nebeský Otec. Miluje vás a prosí, aby ste mu viac dôverovali a prichádzali k jeho Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý túžobne očakáva duše v Oltárnej Sviatosti, vo sviatosti zmierenia. Buďte voči Nemu pozorní a prijímajte Jeho lásku. Dajte sa
ňou nasýtiť... Buďte pozorní voči mojim návštevám na tejto zemi. Milujem vás, dietky moje. Prichádzajte sem k nohám môjho milovaného Syna. Milujte Ho. On vylial svoju krv za vás. Uvedomte si to..! Požehnáva vás. Milujeme vás. Zachráňte si duše!“
Dané „pri Brale“,                 
Sečovce, 17. januára 2004