Pokora, pokora, pokora!
 
            „Prichádzam k tebe, môj slovenský národ, aby si počul moje toľkonásobné volanie. Odvolávam sa na Nebeského Otca, ktorý ma poslal, aby som ti sprostredkovala jeho slová, tebe, môjmu maličkému stádu, skrz nepatrné, nenápadné dietky môjho milovaného Srdca. Očakávam od teba, môj milovaný národ i moji zasvätení, moji služobníci oltára, že počúvnete môj hlas a naplníte Božie očakávania. Si môj ľud, zra
ňovaný a utláčaný silnejšími okolitými národmi. Pre ich bezbožnosť nedovolím, aby ti ubližovali. Iba ak neuposlúchneš moje príkazy a usmernenia, ak ma zradíš, vtedy uvidíš, ľud môj milovaný, pohromu, aká ešte na tomto svete nebola a ani nebude. Doplatíš svojou tvrdohlavosťou a odmietavosťou a uvidíš, aký je Všemohúci spravodlivý. Moji milovaní synovia, služobníci Boží, kam sa to len vrháte svojou honbou za pohodlím a neústupčivosťou pozhovieť, poslúžiť dušiam? Kam to len padáš? Zahyniete, synovia, ak neuposlúchnete moje slová. Verte mi! Ja sa zjavujem na mnohých miestach Slovenska, aby som vám tým dokázala svoju lásku a starostlivosť voči vám. Zjavujem sa týmto deťom, týmto vizionárom, ktorých posielam za vami, aby ste konali, čo sa od vás očakáva. A budem i naďalej chodiť po rôznych končinách tohto kraja - Slovenska, aby ste sa presvedčili, že vás vizionári neklamú a máte im veriť. Budete veľmi trpieť, ak to neurobíte. Pozhovejte a naplňte slová svojej Matky. Synovia, otvorte oči, nebuďte slepí. Neverte nahováraniam démona! Už sa teší, koľkých priviedol - zviedol na svoju cestu. Nebuďte ustarostení o to, čo máte robiť. Nechcem, aby ste sa znepokojovali nad mojimi slovami. Ony vychádzajú z hĺbky môjho Srdca, ktoré vás nekonečne miluje. Naplňte ich. Nebojte sa. Volám k vám, synovia moji. To som Ja, Vaša milovaná Matka. Sprostredkovávam vám svoje slová a na to, aby ste ich prijali, je potrebná pokora. Kňazi, biskupi - pokora, pokora, pokora. Iba v pokore môžete slúžiť. Iba v pokore ma môžete uposlúchnuť. Iba v pokore sa dá milovať. Láska, kňazi moji, láska je veľká vec. Ňou dosiahnete veľa. Všetko. Večnosť. Večnosť je to, za čo sa oplatí bojovať. Za pravdu. Božiu pravdu, zjavenú v Božom Slove i cez vyvolených. Sú to vybraní mnou z mnohých. Nedajte sa odradiť ich nedostatkami. Oni sa úplne a navždy odovzdali Mne a Ja ich pretvorím. Urobím ich svojimi nástrojmi. Sú v mojich rukách a nikdy ich nenechám, aby zahynuli v pochybnostiach, ktoré na nich doliehajú. Drahí moji... Milujem vás! Milujem. Milujem. Milujem. Buďte mnou požehnaní a láskou naplnení na veky. Na veky! Amen.

(Panna Mária mala na sebe biele šaty, po zem siahajúci bordový závoj a bordový pruh okolo pásu.)
Dané “pri Brale“,                 
Sečovce, 15. septembra 2003