Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

             Moja najmilovanejšia Panna Mária, Vládky
ňa sveta a Kráľovná neba i zeme! Tebe sa dnes zasväcujem, Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré víťazí nad démonom. Tvoje víťazstvo je isté. Aj naše - v spojení s Tebou a Tvojím Synom, Ježišom Kristom. Odovzdávam sa ti úplne pre časnosť i večnosť. Riaď moje kroky a pomáhaj mi v hodine smrti. Nedaj mi zahynúť v temnote zla, ktoré je také silné. Ty si víťazstvom pre moje doráňané, hriechom spútané srdce. Vysloboď ma, Matka drahá. Som Tvoje dieťa a celé sa ti odovzdávam. Chráň a posilňuj ma, moja milovaná Mária! Ďakujem ti za lásku a starostlivosť o duše. Amen.
Dané Vládky
ňou sveta                 
d
ňa 11. novembra 2004, Sečovce