Milí priatelia,

srdečne vás vítame na našej webovej stránke, ktorá má slúžiť na oboznámenie sa s udalosťami na pútnom mieste „pri Brale“, ktoré sa nachádza blízko Sečoviec (32 km od Košíc)
v  katastri Malé Ozorovce.

: : mapa : :

Chceli by sme vám touto formou priblížiť udalosti, ktoré sa udiali a pokračujú na spomínanom mieste. Viacerí ste aj vyjadrili túžbu byť informovaní o programe a postupnom vývoji diela Panny Márie, Vládkyne sveta.

Ďakujeme vám za povzbudenia a pomoc pri realizácii
tejto stránky.
2004-2014 VERITATIS SPLENDOR o.z.  |  web created PASTEL
V mesiacoch
JÚL a AUGUST
bude pri Brale
každú NEDEĽU
takýto PROGRAM:
14. 00 hod. - slávnostný svätý ruženec s prosbou o Božie  požehnanie pre
naše rodiny a farnosti
- ruženec k úcteniu sľz Panny Márie - za biskupov, kňazov a duchovné
povolania
- Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

15. 00 hod. - ruženec k Božiemu Milosrdenstvu - odprosenie Trojjediného
Boha za urážky a prosba o Jeho Milosrdenstvo

SLÁVENIE Najsvätejšej Eucharistie
- Svätá Liturgia / Svätá omša
- s úmyslom o potrebné milosti pre dušu i telo

Vládkyňa sveta, pros Boha za nás!